Przejdź do spisu treści

GOOGLE.ORG CYBERSECURITY SEMINARS

Praktyczne szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa na europejskich uniwersytetach.

Google we współpracy z European Cyber Conflict Research Incubator CIC (ECCRI CIC) zapewni wsparcie wybranym europejskim uniwersytetom, które ma na celu zwiększenie dostępu i możliwości dla studentek i studentów zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat głównych zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa i kariery w tej branży. Osoby studiujące, które wezmą w nich udział, zdobędą praktyczne doświadczenie z zakresu cyberbezpiezczeństwa, dzięki któremu będą mogły wywrzeć realny wpływ na lokalne społeczności poprzez działania, takie jak praktyki, mentoring i hackathony.

Dlaczego warto wziąć udział w seminariach z zakresu cyberbezpieczeństwa

Bezpieczeństwo od zawsze jest priorytetem Google. Pracujemy nad tym, aby chronić ludzi, firmy i rządy, dzieląc się swoją wiedzą, zaawansowanymi technologicznie narzędziami i zasobami.

Program z zakresu cyberbezpieczeństwa będzie częścią szkoleń na temat tych zagadnień w szkołach wyższych w ośmiu krajach na terenie Europy. Jego celem jest poszerzenie wiedzy studentek i studentów na temat cyberbezpieczeństwa oraz możliwości rozwoju kariery w tym obszarze. Jest to program wspierający rozwój szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa w szkołach wyższych na terenie Europy. Chcemy wspierać te instytucje w szkoleniu zróżniocowanej kadry, która następnie będzie w stanie pomagać europejskim organizacjom najbardziej zagrożonym potencjalnymi atakami cyberprzestępców.

Zgłoszenia uniwersytetów zainteresowanych wprowadzeniem programu seminariów z zakresu cyberbezpieczeństwa na swoim kampusie będą rozpatrywane od grudnia 2023 roku.

Jak się zgłosić

Rejestracja na warsztaty dla kandydatów

Jeśli reprezentujesz uniwersytet zainteresowany programem seminariów z zakresu cyberbezpieczeństwa, zapisz się na wirtualny warsztat, aby dowiedzieć się więcej na jego temat i poznać proces aplikacji, który rusza w grudniu 2023 roku.

Zgłoszenia organizacji

Uniwersytety zainteresowane udziałem w programie seminariów z zakresu cyberbezpieczeństwa mogą w łatwy sposób zgłosić chęć udziału za pomocą specjalnego portalu na stronie internetowej ECCRI CIC.

Wybór organizacji

Google.org i ECCRI CIC dokonają przeglądu zgłoszeń oraz wyboru organizacji, które otrzymają finansowanie do 31 marca 2024 roku.

Finansowanie i wsparcie

Wybrane organizacje otrzymają zasoby edukacyjne z dziedziny cyberbezpieczeństwa z ECCRI CIC, finansowanie na poziomie nawet miliona dolarów oraz dostęp do technologii, doświadczenia i certyfikatów Google. Oprócz wsparcia finansowego organizacje otrzymają wskazówki edukacyjne oraz zasoby oferowane przez ECCRI CIC. Ponadto zyskają dostęp do zróżnicowanej, szerokiej, ogólnoeuropejskiej sieci wykładowców zajmujących się zagadnieniem bezpieczeństwa w sieci. Dzięki ich opiece mentorskiej i doświadczeniu organizacje będą miały szansę osiągnąć znakomite wyniki w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Działania filantropijne Google.org

Google.org – charytatywny oddział Google – oferuje najlepsze zasoby Google, aby pomóc w rozwiązywaniu największych problemów ludzkości, łącząc dotacje finansowe, dostarczanie produktów i specjalistycznej wiedzy technicznej, aby wspierać dyskryminowane grupy społeczne i zapewniać wszystkim jednakowe możliwości.

Angażujemy organizacje non profit, przedsiębiorstwa społeczne i instytucje obywatelskie, które znacząco wpływają na wspierane społeczności, i których działania mają potencjał do przynoszenia istotnych, skalowalnych zmian.

FAQ

Informacje

Czym jest program seminariów Google.org z cyberbezpieczeństwa?

Google.org zaprasza uniwersytety na terenie Europy do składania wniosków o udział w programie z zakresu cyberbezpieczeństwa, w ramach którego zorganizują one seminaria na temat bezpieczeństwa w sieci na swoim kampusie. Celem tego programu jest umożliwienie osobom studiującym z różnych środowisk poszerzenia wiedzy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, potencjalnych możliwości zawodowych i zdobycia praktycznego doświadczenia.

Czym są seminaria z zakresu cyberbezpieczeństwa?

Program ten ma na celu zachęcenie uniwersytetów do zorganizowania kursów seminaryjnych z zakresu cyberbezpieczeństwa dopasowanych do potrzeb do potrzeb studentek i studentów, społeczności i różnych lokalizacji na terenie Europy.

Seminaria te mogą mieć różną postać. Może to być szkoła letnia, seria kursów wieczorowych w ciągu semestru lub kurs zaliczeniowy w trakcie studiów. Celem tej inicjatywy jest umożliwienie osobom studiującym poszerzenia wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa i zdobycie praktycznego doświadczenia, przy jednoczesnym wsparciu cyfrowej obrony organizacji społecznych o niedostatecznych zasobach w tym zakresie. Organizowane przez uniwersytety seminaria mają dwa zadania: wzmacnianie zdolności i odporności na cyberzagrożenia oraz szkolenie następnego pokolenia specjalistów wyposażonych w praktyczną wiedzę. ECCRI CIC zapewni wybranym uczelniom pełny program zajęć, wsparcie podczas realizacji oraz inne materiały edukacyjne.

Dlaczego Google wspiera seminaria z zakresu cyberbezpieczeństwa?

Bezpieczeństwo od zawsze jest priorytetem Google. Pracujemy nad tym, aby chronić ludzi, firmy i rządy, dzieląc się swoją wiedzą, zaawansowanymi technologicznie narzędziami i zasobami.

Fundusze zostaną przekazany uczelniom wyższym, aby wspierać studentki i studentów w odkrywaniu ścieżek kariery w obszarze cyberbezpieczeństwa. Chcemy pomagać tym instytucjom w szkoleniu wykwalifikowanej kadry z praktyczną wiedzą potrzebną, aby chronić mieszkańców Europy.

Czym są warsztaty dla kandydatów?

Pod koniec stycznia i na początku lutego organizujemy warsztaty dla kandydatów, aby zapewnić wszystkim potencjalnym uczestnikom możliwość bliższego zapoznania się z programem i procesem składania podań. Podczas tych warsztatów przeprowadzimy Cię krok po kroku przez proces składania podania i dołożymy starań, aby każdy zrozumiał wymagania i procedury z nim związane. Będzie to także okazja, aby zadać pytania i poprosić o wyjaśnienia dotyczące dowolnych aspektów programu.

Kiedy można składać podania?

Podania będzie można składać od 29 listopada 2023 roku do 29 lutego 2024 roku. Zapisz te daty w kalendarzu, aby mieć wystarczającą ilość czasu na wypełnienie i wysłanie podania.

Jaki jest szczegółowy harmonogram programu?

  • 29 listopada 2023 roku: Otwarcie portalu rejestracyjnego
  • Koniec stycznia / początek lutego 2024 roku: Warsztaty dla kandydatów
  • 29 lutego 2024 roku: Zakończenie przyjmowania zgłoszeń
  • 31 marca 2024 roku: Powiadomienia
  • 1 września 2024 roku: Rozpoczęcie programu na uniwersytetach
  • Wrzesień 2024 roku: Pierwsze spotkanie i warsztaty dla beneficjentów zorganizowane przez ECCRI

Co otrzymają wybrane organizacje?

Wybrane organizacje otrzymają fundusze od Google.org w wysokości nawet 1 000 000 USD, a także dostęp do technologii, doświadczenia i certyfikatów Google. Oprócz wsparcia finansowego organizacje otrzymają wskazówki edukacyjne oraz zasoby oferowane przez ECCRI CIC. Ponadto zyskają dostęp do zróżnicowanej, szerokiej, ogólnoeuropejskiej sieci wykładowców zajmujących się zagadnieniem bezpieczeństwa w sieci. Dzięki ich opiece mentorskiej i doświadczeniu organizacje będą miały szansę osiągnąć znakomite wyniki w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Co muszą zrobić uniwersytety, jeśli zostaną wybrane?

Wybrane uniwersytety są zobowiązane do zorganizowania co najmniej dwóch kursów seminaryjnych z zakresu cyberbezpieczeństwa, przeszkolenia około 200 studentów i nawiązania współpracy z 250 organizacjami społecznymi w ciągu najbliższych trzech lat. Dodatkowo uniwersytety muszą zapewnić każdemu studentowi zdobycie praktycznego doświadczenia przynajmniej w jednej z organizacji społecznych podczas każdego seminarium. Seminaria te mogą dotyczyć wielu różnych tematów, takich jak ocena podatności na zagrożenia i ryzyka, rozwój polityki cyberbezpieczeństwa, planowanie reakcji na incydenty, testy penetracyjne i wiele innych, które przygotują studentów na realne wyzwania.

Jeśli chodzi o zaangażowanie czasowe, oczekujemy, że każdy kurs seminaryjny z zakresu cyberbezpieczeństwa będzie w przybliżeniu odpowiadał kursowi 5EC w ramach europejskiego systemu punktów kredytowych (łącznie około 135 godzin), nawet jeśli studenci nie będą realizować go, aby uzyskać zaliczenie. W porównaniu do większości kursów uniwersyteckich kursy seminaryjne z zakresu cyberbezpieczeństwa będą prawdopodobnie przewidywały wyższy odsetek osobistych spotkań (około 50 godzin) i mniej czasu na samodzielną naukę, przy czym większość czasu poświęcona będzie na pracę projektową z organizacjami, które nie otrzymują odpowiedniej pomocy.

Przeprowadzenie seminariów z zakresu cyberbezpieczeństwa to ważne zobowiązanie. Zgłoszenia będą oceniane pod względem kreatywności, zakresu i wykonalności danej propozycji, zwłaszcza pod kątem zdolności do wywarcia znaczącego wpływu na organizacje dysponujące mniejszymi zasobami. Seminaria z cyberbezpieczeństwa nie są jednorazowym wydarzeniem. Będą wymagać dużego zaangażowania i poświęcenia przez trzy lata, a najlepiej dłużej, oraz prawdziwego entuzjazmu, aby umożliwić studentom doskonalenie umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa w praktyczny sposób uwzględniający karierę w tej branży.

Ważne jest również, aby oferowane przez uczelnie programy z zakresu cyberbezpieczeństwa aktywnie promowały różnorodność, równość i inkluzywność. Dzięki takiemu podejściu uda się stworzyć niejednorodne środowisko, które pozytywnie wpłynie na wrażenia studentek i studentów oraz wzmocni społeczność skupioną wokół cyberbezpieczeństwa.

Co zrobić, jeśli po przeczytaniu sekcji FAQ nadal mam pytania?

Jeśli masz więcej pytań, skontaktuj się z contact@europeancyber.org.

Informacje poufne / własność intelektualna

Informacje i pomysły zawarte w zgłoszeniu nie będą traktowane jako poufne ani zastrzeżone, dlatego nie udostępniaj żadnych poufnych informacji w trakcie całego procesu przyjmowania zgłoszeń. Przesłane pomysły dotyczące projektów, zawarte w zgłoszeniu, będą sprawdzane przez ECCRI CIC, Google i innych zewnętrznych ekspertów w celu oceny propozycji.

Czym jest ECCRI CIC?

ECCRI CIC to brytyjska spółka działająca na rzecz społeczności (Community Interest Company, CIC), organizacja non-profit powiązana z European Cyber Conflict Research Initiative (ECCRI), czyli zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii organizacją charytatywną działającą na rzecz badań nad konfliktami cybernetycznymi. ECCRI zachęca do prowadzenia badań i wspiera oryginalne prace badawcze wysokiej jakości, a ponadto ułatwia komunikowanie wniosków decydentom i opinii publicznej. ECCRI CIC ułatwia Google.org prowadzenie seminariów w zakresie cyberbezpieczeństwa (program Google.org Cybersecurity Seminars), w tym organizowanie szkoleń, opracowywanie programów nauczania, nawiązywanie kontaktów i dzielenie się wiedzą. W ramach tej roli ECCRI CIC odpowiada za wszystkie aspekty wprowadzania na rynek, hostowania i obsługi procesu przyjmowania zgłoszeń, w tym za zarządzanie formularzami zgłoszeniowymi i danymi zgłaszających się podmiotów.

Jak będą przechowywane moje dane?

Dane podane w formularzu zgłoszeniowym dotyczącym warsztatów oraz formularzu dotyczącym grantów, a także przekazane w ramach kontaktu z ECCRI CIC pod adresem contact@europeancyber.org będą zbierane i przechowywane przez ECCRI CIC przez okres przyjmowania zgłoszeń i zostaną usunięte w ciągu 3 miesięcy od jego zakończenia. Informacje podane w formularzu zgłoszeniowym dotyczącym warsztatów oraz formularzu dotyczącym grantów będą wykorzystywane do kontaktowania się odpowiednio w związku z warsztatami, kolejnymi etapami procesu zgłaszania się lub gromadzeniem dodatkowych informacji na temat zgłoszenia w sprawie grantów zgodnie z Polityką prywatności ECCRI CIC. Wszystkie informacje umożliwiające identyfikację zawarte we wniosku o grant zostaną usunięte przez ECCRI CIC przed udostępnieniem zgłoszenia Google lub zewnętrznym ekspertom do dalszej weryfikacji. Możesz skontaktować się z ECCRI CIC w dowolnym momencie celem usunięcia zgłoszenia, wprowadzenia zmian w podanych informacjach kontaktowych lub poproszenia o ich usunięcie.

Jak dodać, zmienić lub usunąć informacje kontaktowe? Czy mogę wprowadzić zmiany dotyczące innych osób kontaktowych w mojej organizacji?

W dowolnej chwili możesz poprosić o usunięcie lub zaktualizowanie informacji kontaktowych, pisząc na adres contact@europeancyber.org.